Russian English Ελληνικά Show prices in Euro Show prices in US Dollars Show prices in British Pounds Show prices in Russian Rubles

Νέα και δραστηριότητες

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατάταξη ελληνικών τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά σύμφωνα με Ν.4276/2014
27-10-2015

Οι διατάξεις του Ν.4276/2014, ορίζουν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό, βάσει του οποίου όλα τα ελληνικά τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα) υποχρεούνται να διαθέτουν Πιστοποιητικό Κατάταξης ως απαραίτητη προυπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και την νόμιμη λειτουργία κάθε τουριστικού καταλύματος στην ελληνική επικράτεια.

Με τις Υπουργικές Αποφάσεις 216/2015, καθώς και 21185/2014 και 91/2015 καθορίσθηκαν επί του ειδικότερου οι νέες προδιαγραφές για την κατάταξη α) των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και β) ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών, αντιστοίχως.

 Η συγκεκριμένη υποχρέωση κατάταξης σε αστέρια και κλειδιά αφορά κατ’ αρχήν στα νέα τουριστικά καταλύματα τα οποία ξεκίνησαν την λειτουργία τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί άμεσα. Κατά δεύτερον, αφορά στο σύνολο των υπολοίπων καταλυμάτων που έχουν ιδρυθεί προ της 1ης Ιανουαρίου 2015, και τα οποία θα πρέπει να καταταγούν έως την 31-12-2017, οπότε και παύουν να είναι σε ισχύ όλα τα ισχύοντα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ). Το Πιστοποιητικό Κατάταξης χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (και την Υ.Α. 219/2015) κατόπιν σχετικής αίτησης από την επιχείρηση.

Η θεσμοθέτηση του νέου συστήματος κατάταξης αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των υφιστάμενων τουριστικών ανοδομών, στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης των τουριστών και κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 Το νέο σύστημα περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια με σκοπό την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντίστοιχα και αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα (Υ.Α. 91, 216/2015). Τα νέα κριτήρια δίνουν έμφαση στις υπηρεσίες παράλληλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος.

Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα κατατάσσονται υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο κλειδιών. Κάθε ενοικιαζόμενο επιπλωμένο δωμάτιο-διαμέρισμα κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες αυτές, εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Το Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το Πιστοποιητικό Κατάταξης των καταλυμάτων βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται κατόπιν σχετικής αυτοψίας και υποβάλλεται από ειδικά διαπιστευμένους φορείς από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τη διενέργεια ελέγχων και για την κατάταξη των καταλυμάτων.

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων βρίσκεται η εταιρεία HOLYSTONE.

Μέσω των έμπειρων μηχανικών-στελεχών και συνεργατών της, η HOLYSTONE δύναται να καθοδηγήσει ασφαλώς την επιχείρησή σας σε επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης και έγκαιρη λήψη του απαιτούμενου Πιστοποιητικού σύμφωνα με το ισχύον νέο θεσμικό πλαίσιο, ή την επιθυμητή αναβάθμιση της κατηγορίας κατάταξης (αστέρων ή κλειδιών).

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία HOLYSTONE παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με υποδομές και υπηρεσίες (αυτοψία σε εγκαταστάσεις, έλεγχος εφαρμογής σχεδίων Οικ.Άδειας και τυχόν παρεκλίσεις από κατατεθειμένα σχέδια σε ΕΟΤ) σε σχέση με τις προαπαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και υποχρεωτικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και υπολογισμός μοριοδότησης.

Παροχή συμβουλών και καθοδήγηση για τη μέγιστη συγκομιδή μορίων σύμφωνα με το  ισχύον νομικό πλαίσιο.

Παροχή συμβουλών αναφορικά με τις προτεινόμενες ενέργειες για την επιτυχή αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών και εγκαταστάσεων με απότερο σκοπό την επιτυχή κατάταξη σε υψηλότερη κατηγορία (αστέρων ή κλειδιών).

Τεχνική υποστήριξη για την προώθηση και ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών πλήρωσης των σχετικών προδιαγραφών, συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων, καθώς και προετοιμασία και υποβολή αίτησης για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης

Υποστήριξη κατά την επιλογή και τη συμβασιοποίηση με Φορέα  Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων και τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά τη διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον ορισμό συνάντησης και αυτοψίας στο ακίνητο από πολιτικό μηχανικό της HOLYSTONE καθώς και για οποιανδήποτε ερώτηση/διευκρίνιση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
25-11-2011

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων κατά 4 μήνες, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 31η Μα'ί'ου 2013.

Οι έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί της HOLYSTONE βρίσκονται στη διάθεσή σας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και για να αναλάβουν τη διαδικασία δήλωσης υπαγωγής του αυθαίρετου κτίσματός σας σε ρύθμιση-τακτοποίηση κατά τα προβλεπόμενα στον εν λόγω νόμο.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για τον ορισμό συνάντησης και την παροχή πιθανών διευκρινήσεων σχετικά με την εν λόγω διαδικασία.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4014/2011 & Ν.4030/2011
30-10-2011

Σύμφωνα με την παρ.4, αρθρ.23 του Ν.4014/11 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται από τις 21/09/2011, δηλαδή μεταβίβαση, γονική παροχή, υποθήκη ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο (ακόμα και οικόπεδα ή γήπεδα που δεν υπάρχει κτίσμα), επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη, το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις.

Με την παροχή των τίτλων ιδιοκτησιών, του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος και των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων και μετά από την αυτοψία μας στο ακίνητο, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη  εκδίδουμε άμεσα την βεβαίωση του μηχανικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον ορισμό συνάντησης και αυτοψίας στο ακίνητο από πολιτικό μηχανικό της HOLYSTONE καθώς και για οποιανδήποτε ερώτηση/διευκρίνιση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4014/2011 & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ
30-10-2011

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, συντελεστή 15%, την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/ και οικοδομικής γραμμής), την αλλαγή ως προς την χρήση της πολεοδομικής άδειας και λοιπές παραβάσεις.

Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ' υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν ξεπερνά το 20% της επιτρεπόμενης επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσό €1.500 για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε €2.000 για εντός σχεδίου, και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης εώς €2.500 και σε €3.000 για περιοχές με τιμής ζώνης μεγαλύτερη από €2.500. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.01.2012.

Επίσης, σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των €400 καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι τις 31.01.2012.

Ο αριθμός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερομένου στην αίτηση του, ως εξής:

α)   για ακίνητα κατοικίας: είκοσι οκτώ (28) μηνιαίες ή δέκα (10) τριμηνιαίες δόσεις.

β)   για ακίνητα άλλης χρήσης: τριάντα τέσσερις (34) μηνιαίες ή δώδεκα (12) τριμηνιαίες δόσεις.

Καθυστέρηση στις δόσεις επιβάλλει προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Και στις δύο περιπτώσεις, η πρώτη δόση του προστίμου θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιμο γίνεται έκπτωση 20%. Εάν η πρώτη δόση δεν καταβληθεί μέσα στην προθεσμία των 3 μηνών ή εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις τότε χάνει το δικαίωμά του να υπαχθεί στη ρύθμιση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
30-10-2011

Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών γίνεται  από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του.

Η υποβολή των δικαιολογητικών των 1α-1ε και γίνεται ηλεκτρονικά από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα δικαιολογητικά της υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30.11.2011.

1. Από ιδιοκτήτη

Για την υποβολή υπαγωγής στη ρύθμιση, από τον ιδιοκτήτη απαιτούνται:

α)   Αίτηση ιδιοκτήτη – Εξουσιοδότηση Μηχανικού 

β)   Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη του Ν.1599/86 (εις διπλούν), η οποία περιλαμβάνει:

-         Ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη

-         ΑΦΜ – ΔΟΥ

-         Αριθμός και έτος Ο.Α. (Αν υπάρχει)

-         Εμβαδόν και Χρήση αυθαίρετης κατασκευής

-         Ημερομηνία ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής

-      Δήλωση για το αν πρόκειται για ακίνητο «Κύριας και Μοναδικής κατοικίας», άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του νόμου.

γ)  Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση

δ)   Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.

ε)   Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:

-         για κατοικία

i) < 50τμ : €500, ii) από 51τμ έως 100τμ:€1000

-         για μοναδική κατοικία

i) <100τμ: €500, ii) από 101τμ έως 200τμ

-         όλοι οι χώροι

i) από 201τμ έως 1000τμ : €2000, ii) από 1001τμ έως 2000τμ : €4000, iii) >2000τμ: €6000

Το παράβολο είναι απαραίτητο για τη φάση της αρχικής υποβολής και το ποσό του συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο.

2. Από Μηχανικό

α) Τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται:

-         Περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης

-         Το εμβαδόν της και η χρήση της

-   Δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή).

-         Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής

-     Αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας , της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή

-         Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100.

-         Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου.

-         Επιπλέον, στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87), που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια.

-         Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο

-         «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής»

-    Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συμπληρωμένο, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες.

-         Μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, η οποία θα περιλαμβάνει:

1.      γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού

2.      αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού

3.    μελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής)

4.      πρόταση ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται.

5.  αντισεισμικό έλεγχο με τον σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.

-  Ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού, εφόσον υπάρχουν.

β) Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (N.4014/2011)
30-10-2011

1.  Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».

2.   Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

3.   Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2011. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

4.  Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία  Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

5.  Ο μηχανικός υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…».

Ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Όλη η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με προστασία των δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.4014/2011
30-10-2011

Τα οφέλη υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων δυνάμει του Ν.4014/2011,  συνοψίζονται στα εξής:

1.    Αναστέλλονται οι κυρώσεις για περίοδο 30 ετών.

2.    Γίνεται εφικτή η μεταβίβαση, σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και η πώληση.

3.    Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός.

4.   Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρηση τους, μετά από έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομία.

5.    Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά τη καταβολή τουλάχιστον της 1ης δόσης.

6.    Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση επ' αυτών μπαίνουν στο αρχείο.

7.   Θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι με ηλεκτρονική κλήρωση. Για όσα αυθαίρετα δεν θα έχουν υπαχθεί στο νόμο, επιβάλλεται α) Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου και β) Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί αυτής της αξίας για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

ΠΟΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.4014/2011
30-10-2011

Βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία ρύθμισης είναι:

α)   η αυθαίρετη κατασκευή να έχει κατασκευαστεί έως τις 28/07/2011 (αποπεράτωση φέροντος οργανισμού) και  

β)   η αυθαίρετη κατασκευή να μη βρίσκεται σε:

 • Εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης
 • Στη ζώνη ασφάλειας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών
 • Σε δημόσιο κτήμα
 • Σε δασική ή αναδασωτέα έκταση
 • Στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας
 • Σε κηρυγμένο αρχαιολογικό ή ιστορικό χώρο στον οποίο απαγορεύεται η ιδιωτική δόμηση ή σε παραδοσιακό οικισμό
 • Σε κηρυγμένο ως διατηρητέο κτίριο
 • Σε ρέμα ή κρίσιμη παράκτια ζώνη, βιότοπο
 • Σε αρχαία ή νεώτερα μνημεία
 • Σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού με ανώτατο ύψος λιγότερο από 20 μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης)
 • Στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

Προσοχή : περιπτώσεις τέτοιων κατασκευών ΔΕΝ ρυθμίζονται και παραμένουν άμεσα κατεδαφιστέες.

Οι αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στη ρύθμιση διακρίνονται σε:

α)   Εντός εγκεκριμένου όγκου κτιρίου

Oι χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης και αλλαγή χρήσης μέσα στο περίγραμμα του εγκεκριμένου όγκου του νομίμως υφιστάμενου κτιρίου του οποίου η οικοδομική άδεια εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε:

ι)    έως και 02.07.2009 και δεν υπάχθηκαν στον Ν.3843/2010 (Ρυθμίσεις ημιυπαίθριων & άλλων χώρων) ή

ιι)   μετά την 2.07.2009 που άλλαξαν χρήση στο διάστημα 02/07/2009 με 02/08/2011

 Ως τέτοιοι χώροι νοούνται οι ημιυπαίθριοι χώροι, τα πατάρια, οι σοφίτες, οι χώροι pilotis, οι υπόγειοι χώροι, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και χώροι – αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων και υπάγονται εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης στην περιοχή του ακινήτου.

β)  Εκτός εγκεκριμένου όγκου κτιρίου (υπέρβαση άδειας)

Αυθαίρετες κατασκευές που προέκυψαν από υπερβάσεις δόμησης εκτός περιγράμματος-όγκου και αλλαγές διαστάσεων του κτίσματος σε σχέση με την άδεια και αφορούν σε:

-          υπέρβαση δόμησης – πέραν των προβλεπόμενων τ.μ. του συντελεστή δόμησης,

-          υπέρβαση κάλυψης – πέραν των προβλεπόμενων τ.μ. του συντελεστή κάλυψης,

-          υπέρβαση ύψους – πέραν του δηλωμένου στην άδεια ή του επιτρεπτού ύψους,

-          υπέρβαση ορίου πρασιάς ή οικοδομικής γραμμής ή πλευρικού ορίου.

Ως τέτοιοι χώροι-αυθαίρετες κατασκευές νοούνται: κλειστές βεράντες, δώματα, πέργκολες, επέκταση υπογείου ή ισογείου, εξωτερικές αποθήκες, πισίνες, BBQ, σοφίτες, προσθήκη ορόφου, εξωτερικές κατασκευές, επέκταση σε βεράντες μπαλκόνια, φράχτες, κλπ.

γ)  Χωρίς άδεια / Με ανάκληση άδειας

Αν υπάρχουν προϋποθέσεις έκδοσης άδειας, με την κατάθεση αίτησης και παραβόλου δίδεται χρονικό περιθώριο 3 ετών για έκδοση οικοδομικής άδειας.

Εξαίρεση από υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση αποτελούν περιπτώσεις κτισμάτων προ του 1955, ή κτίσματα που έχουν περαιώσει παλαιότερες διαδικασίες νομιμοποίησης, τα οποία δεν υποχρεούνται σε ρύθμιση για να επιτρέπεται η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ν.4014/2011)
28-10-2011

Από τη δημοσίευση του νόμου Ν.4014/2011 (ήτοι 21/09/11) απαγορεύεται η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο όπου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είτε έχουν αναγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια ή καθ΄υπέρβαση οικοδομικής άδειας, έχουν τη δυνατότητα να προβούν στην τακτοποίηση τους εφ΄οσον ο φέρων οργανισμός τους έχει ολοκληρωθεί έως την 28/07/11.

Οι έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί της HOLYSTONE βρίσκονται στη διάθεσή σας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και για να αναλάβουν τη διαδικασία δήλωσης υπαγωγής του αυθαίρετου κτίσματός σας σε ρύθμιση-τακτοποίηση κατά τα προβλεπόμενα στον εν λόγω νόμο.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για τον ορισμό συνάντησης και την παροχή πιθανών διευκρινήσεων σχετικά με την εν λόγω διαδικασία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης η 30η Νοεμβρίου 2011 (καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 1ης δόσης ή εφ'άπαξ εξόφλησης του προστίμου η 30η  Δεκεμβρίου 2011).

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (DIGI-RETAIL)
21-11-2010

Στο πλαίσιο του Ευρωπα'ι'κόυ Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» πρόκειται να εφαρμοσθεί η δράση “digi-retail” η οποία αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

 Η συγκεκριμένη δράση πρόκειται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις που αφορούν σε:

 • εκσυγχρονισμό των κεντρικών καταστημάτων και αποθηκών επιχειρήσεων λιανεμπορίου με εφαρμογές και συστήματα παρακολούθησης και διακίνησης των αποθεμάτων τους
 • συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • ηλεκτρονική διασύνδεση με προμηθευτές π.χ. ηλεκτρονική υποδοχή παραγγελιών με δυνατότητες αναζήτησης αποθεμάτων, πληροφόρηση για τιμές, χρόνους παράδοσης κλπ.) με σκοπό την άμεση πληροφόρηση των τελικών πελατών
 • υιοθέτηση συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες
 • βελτίωση της εμπειρίας των πελατών εντός των φυσικών καταστημάτων, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα και συστήματα
 • διεύρυνση των δυνατοτήτων marketing της επιχείρησης, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα
 • ηλεκτρονικό λιανικό επιχειρείν (στο Διαδίκτυο ή σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα και κανάλια)

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους τομείς του λιανεμπορίου.

Στις επιλέξιμες ενέργειες συγκαταλέγονται οι εξής:

 • αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • εξωστρέφεια – προώθηση - διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, είναι οι εξής:

 • δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού
 • δαπάνες προμήθειας λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή “software as a service
 • δαπάνες υπηρεσιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής

Ο προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης, μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ μέχρι και του ποσού των 500.000 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ (το 40% του ανώτατου προϋπολογισμού).

Οι επενδυτικοί σύμβουλοι της HOLYSTONE είναι σε θέση να σας παρέχουν τις απαραίτητες συμβουλές για τον έλεγχο, την προετοιμασία, την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, την υποβολή της σχετικής επενδυτικής πρότασης καθώς και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου αμέσως μετά την έγκριση της χρηματοδότησής του. Η υποβολή προτάσεων και επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσει από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011 (Δόθηκε παράταση έως την 21η Μαρτίου 2011).